Verksamhetspolicy

Quick-Set är ett bolag vars verksamhet består av produktion samt konstruktion och utveckling av formsprutade detaljer. Vi utvecklar även specialanpassade maskinlösningar för våra formsprutade produkter. 

Med stöd av ständiga förbättringar ska vi utveckla och effektivisera processerna och produktionen för en hållbar ekonomisk utveckling. 

Vårt fokus ligger på våra medarbetare, våra processer och produkter och genom vår påverkan på miljön. Vi ska utveckla samarbetet med våra kunder och förvissa oss om deras krav, behov och förväntningar tillgodoses genom kvaliteten och funktionen på våra produkter och tjänster. 

Vi ska visa detta genom att: 

  • Följa gällande lagar och regler för verksamheten. 

  • Förebygga och successivt minska vår miljöpåverkan framför allt genom att effektivisera användandet av råvaror och energi. 

  • Arbeta aktivt med kompetensutveckling för alla medarbetare. Skapa en god arbetsmiljö där det finns förutsättningar för en social, fysisk och psykiskt sund arbetsplats där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs och följs upp.