Quick-Sets automatik för snabbare, renare och säkrare produktion

Våra patenterade maskiner för  automatisk ändförslutning av rör klarar rördimensioner upp till 2 tum. De finns i två huvudutföranden – maskiner för helautomatisk ändförslutning med plugg respektive maskiner för helautomatisk montering av caps.  Vi lagerför maskinerna som grundmoduler, vilket tillförsäkrar snabb leverans. Varje enskild modul modifieras efter kundens speciella önskemål och monteras på plats i produktionslinjen. Pluggar och caps till maskinerna levereras sammanlänkade i band. Detta bidrar till snabbare, renare och effektivare hantering jämfört med montering av exempelvis lösplugg. För ändförslutning av rör i mindre serier erbjuder vi flera enklare alternativ – till exempel halvautomatiska pluggpistoler för placering på arbetsbänk.

Capsmaskin för hydraulrör
Bänkversion av capsmaskin Komplett capsmaskin med pelare och dammskydd

 

 

Pluggmaskin för standardrör