Legoproduktion

Vi har mer än 25 års erfarenhet av formsprutning. I maskinhallen finns ett 20-tal formsprutor i vilka vi sprutar detaljer upp till 150 gram. Maskinparken har hela tiden vuxit i takt med både innovationsbenägenhet, kompetens och erfarenhet. Idag har vi kapacitet för snabb och effektiv utveckling av nya formsprutade detaljer. Presentera bara problemet så presenterar vi en snabbare, effektivare och bättre lösning.